Ang atong mga kagawasan tandugon ug angayng ampingan.

Kini angayng hinuktokan ning ika-122 nga Adlaw sa Kaugalingnan.

Nagbaligtos ug nagsumpay ang atong mga kagawasan.

Matud sa gobernador, dili gawasnon ug malipayon ang iyang kinabuhi sa Bohol kon ang atong kaigsoonan gihulga sa sakit, kagutom, pagkawalay kaalam o kakabus.

Kon ang usa sa Bohol gihulga, nasakit, gigutom, di kaeskuwela, gihikawan sa patas nga kahigayonan o gipakaubos, kitang tanan menos og kalipay, kitang tanan kuwang sa kagawasan.