E.O. no.17 ang kalipay sa tindahan makalikay sa utang mga sano!